Liên hệ

Báo cáo biến cố bất lợi  

Để báo cáo về biến cố bất lợi hoặc tác dụng phụ do bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi, vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới.

Từ thứ Hai đến thứ Sáu, 9g sáng đến 5g chiều.

Văn phòng đại diện GSK:

Tp.Hồ Chí Minh: 08-38248744

Hà Nội: 04-39362607

Email: antoanthuoc@gsk.com